Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľká DolinaHľadať
 
 

Materská škola

Materská škola Veľká Dolina

Riaditeľka:

Mgr. Jana Bečková (zastupovanie na rodičovskej dovolenke)

Mgr. Zuzana Bégerová (rodičovská dovolenka)

Učiteľka: 

Mgr. Alexandra Majerská (zastupovanie na rodičovskej dovolenke)

Mgr. Adriana Hlinková (rodičovská dovolenka)

Tel. č.: 037/ 77 88 121

E-mail: ms.velkadolina@gmail.com

materská škola.jpg

Materská škola sa nachádza v obci Veľká Dolina. Jej zriaďovateľom je obec Veľká Dolina. V prevádzke je jedna trieda, v ktorej je zabezpečená celodenná výchovno-vzdelávacia činnosť pre deti od 3 do 6 rokov zameraná na rozvoj osobnosti dieťaťa.

Materská škola má veľmi výhodnú polohu priamo v centre obce, nachádza sa na prízemí budovy obecného úradu. Je dostatočne vzdialená od hlavnej cesty, pred materskou školou sa nachádza obecný park s množstvom zelene a detské ihrisko. Súčasťou MŠ je priestranný oplotený školský dvor s bohatou zeleňou, detskými preliezačkami, hojdačkami, pieskoviskami, ktoré poskytujú deťom bohaté možnosti pre hry a zábavu. Je využívaný aj na rôzne edukačné činnosti, kultúrne podujatia, na rozvoj telesnej a duševnej stránky detí.

Budova je napojená na obecný vodovo a vykurovaná vlastnou plynovou kotolňou. Materská škola je vybavená štandardným vybavením a od školského roku 2014/2015 aj informačnou technikou (interaktívne tabule, projektory, farebné tlačiarne, notebooky), ktorú získala zapojením sa do projektov „Aktivizujúce metódy vo výchove“ a „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“. Vyučovací proces sa prispôsobuje individuálnym potrebám a záujmom detí.

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú dve kvalifikované pedagogické pracovníčky (riaditeľka – Mgr. Zuzana Bégerová, učiteľka – Mgr. Adriana Hlinková). Stravovanie v materskej škole zabezpečuje vedúca školskej jedálne a kuchárka. Čistotu a hygienu zabezpečuje školníčka materskej školy. Naša materská škola je od roku 2002 držiteľom certifikátu Škôl podporujúcich zdravie.

V roku 2006 prešla budova materskej školy rekonštrukciou, vykonala sa výmena okien a objekt sa zateplil. V priebehu rokov 2011-2013 boli vymaľované všetky vnútorné priestory materskej školy. Dnes je vybavenosť materskej školy na veľmi dobrej úrovni. Miestnosti sú presvetlené a zodpovedajú hygienickým požiadavkám a normám v zmysle vyhlášky č. 524/2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. Sociálne zariadenia pre deti sú nové, moderné a tiež zodpovedajú požiadavkám a normám. Kúpeľňa a WC prešli rekonštrukciou v školskom roku 2010/2011. Na školskom dvore boli osadené v marci 2015 nové detské drevené preliezačky a hojdačky a v tom istom roku sa zrealizovala aj rekonštrukcia oplotenia.

Predprimárne vzdelávanie je uskutočňované v súlade so Štátnym vzdelávacím programom a podľa Školského vzdelávacieho programu „Zlatá brána do sveta“. Denný poriadok je prispôsobený podmienkam školy tak, aby mohli byť plnené úlohy a rešpektované požiadavky psychohygieny.


 
ÚvodÚvodná stránka